مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی
    گرایش شکل دهی فلزات /دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com