مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی لیسانس
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی رامهرمز / معدل 14

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اجتماعی و فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

زبان

 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com