مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد تهران مرکزی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسه مطالعات و پژوهشی اقتصاد ایرانیان
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی حسابداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  نوشتن مقالات علمی ژورنالیستی در حوزه مالی و اقتصاد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت مالی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت مالی
https://.com