مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش کنترل ابزار دقیق /دانشگاه جهاد دانشگاهی / معدل 13.38
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم برق
  گرایش برق صنعتی /دانشگاه ماشین سازی اراک / معدل 16.5

دانش تخصصی

 • PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • PLC
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com