مختصری از من

تراشکار در سطح پیشرفته. سوراخ کاری . با انواع متریال ها کار کرده. ماشین سازی. انواع جوش کاری.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی مهندسی ساخت و تولید
  گرایش ماشین افزار /دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر اسلامشهر / معدل 15.36

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۶
  جهان کریستال
  تراشکار

  توضیحات: ماشین سازی. ساخت دستگاه های مورد نیاز با دادن ایده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تراشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: تراشکاری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کتیا
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تراشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: تراشکاری
https://.com