مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  پروژه تجاری تهرانسر
  سرپرست کارگاه

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان و ادبیات فرانسه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com