مختصری از من

کارآموزی تابستان 89 شرکت دانا انرژی، واحد ژئوفیزیک دانا
تهران- ایران
کرمانشاه- تنگ بیجار
در طول این دوره با بخش های مختلف فرآیند ژئوفیزیک لرزه ای شامل جمع آوری، پردازش و تفسیر داده های لرزه ای تحت نظارت دکتر علی میثاقی و پژوهشگران آن مرکز آشنایی لازم را پیدا کردیم:
1- جمع آوری داده ها
تحت راهنمایی مهندس جهان بدری، پروژه لرزه نگاری تنگ بیجار، کرمانشاه،
2- پردازش داده های لرزه ای
تحت راهنمایی دکتر سیاوش ترابی، واحد پردازش ژئوفیزیک دانا، تهران.
3- تفسیر داده های لرزه ای
تحت راهنمایی مهندس نوشین قاسمی، واحد تفسیر ژئوفیزیک دانا، تهران.


کارآموزی تابستان 88: واحد بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی-شیراز
فراشبند-دالان
این دوره شامل آشنایی با واحدهای بهره برداری ناحیه دالان و پالایشگاه گاز فراشبند بوده است. در طول این دوره با تاسسیات سرچاهی و عملکرد آن، سیستم تنظیم فشار و انتقال گاز و واحدهای تص

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مهندسی نفت
  گرایش اکتشاف /دانشگاه صنعتی امیر کبیر / معدل 18.19
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی نفت
  گرایش اکتشاف /دانشگاه صنعتی سهند / معدل 18.99
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش اکتشاف /دانشگاه صنعت نفت / معدل 15.63

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آزادپور م، شادمنامن ن;پیش بینی و مدل سازی پنجره ایمن وزن گل حفاری با استفاده از اطلاعات چاه پیمایی در یکی از میادین گازی جنوب ایران،مجله علمی پژوهشی پژوهش نفت،دوره 26، 2-95، تابستان 1395، صفحه 157-166، تهران، ایران،
 • 1395
  آزادپور م، شادمنامن ن; بررسی مکانیزمهای ایجاد فشار منفذی بالا در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران;مجله علمی پژوهشی پژوهش نفت،دوره 26، 3-95، پاییز 1395، صفحه 147-160، تهران، ایران،
 • 1394
  Azadpour, M. Shadmanaman, N. Mohammadi, Y. ;Determination of pore pressure from sonic logs; a case study at one of the Iranian carbonate reservoir rocks.; Iranian Journal of Oil ; Gas Science and Technology, Vol. 4 (2015), No. 3, pp. 37-50
 • 1393
  Azadpour, M. Shadmanaman, N. Kadkhodaei, A. Sedghipour, M. R. ‘Pore pressure prediction and modeling using well logs in one of Iranian south gas field’, Journal of Petroleum Engineering and Science, Elsevier, 2015.
 • 1392
  Azadpour, M. Mohammadi, Y. ‘Determination of pore pressure while drilling using drilling parameters’,32nd National & the 1st International Geosciences Congress, Petroleum Geology, Ahwaz, Iran, 2014.
 • 1392
  آزادپور م، شادمنامن ن; بررسی تراکم پذیری بالک و فضای منفذی در کربناته های ایران با استفاده از اطلاعات چاه پیمایی; اولین همایش مجازی علوم زمین، ارومیه، ایران، 1392.

افتخارات

 • 1395
  دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
 • 1392
  فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد با رتبه اول

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: MSRT
https://.com