مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1366 تا 1371
  کارشناسی مهندسی الکترونیک
  /دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بهسام افزار تهران
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیرفروش و بازرگانی
 • مرداد ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیرفروش
 • شهریور ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰
  راویس پرداز
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیربازرگانی خارجی
 • فروردین ۱۳۸۰ تا مرداد ۱۳۸۸
  Proficient Computer LLC
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیرعامل و مالک شرکت
 • شهریور ۱۳۷۲ تا فروردین ۱۳۸۰
  شرکت مهندسی ایران رایانه
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش و عضو هیئت مدیره

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • English
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Germany
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com