مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1372 تا 1377
  کارشناسی لیسانس پرستاری
  گرایش پرستاری /دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران / معدل 12.75

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  نیرو مسلح
  پزشکی درمانی/پرستاری// مربی دانشجوهای پرستاری

  توضیحات: 2سال مربی دانشجوهای پرستاری

 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  بیمارستان مسلمین
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستار

  توضیحات: 7سال پرستار بخش اورژانس

 • فروردین ۱۳۸۳ تا هم اکنون
  بیمارستان مسلمین
  پزشکی درمانی/پرستاری// سر پرستار

  توضیحات: 4 سال سر پرستار بخش جراحی برادران

 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  درمانگاه محمد رسول الله
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستار

  توضیحات: پرستار بخش فوریت ها

 • فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۸۲
  بیمارستان صاحب الزمان بندرعباس
  پزشکی درمانی/پرستاری// سوپروایزر و سرپرستار

  توضیحات: 5سال سوپروایزر و سر پرستار

 • فروردین ۱۳۷۲ تا فروردین ۱۳۷۷
  بیمارستان بقیه الله تهران
  پزشکی درمانی/پرستاری// پرستار

  توضیحات: 5 سال پرستار

https://.com