مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگنی
  گرایش مدیریت بیمه /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین / معدل 15.65

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۹۳
  بیمه پارسیان
  بازاریابی و فروش/ نماینده حقیقی

  توضیحات: برترین نماینده کشور در 3 سال پیاپی
  عضو انجمن جهانی بیمه های عمر mdrt
  رییس انجمن صنفی کرج
  عضوء هیات مدیره نمایندگان کل کشور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  نماینده مورد تقدیر پژوهشکده بیمه با ارائه مقاله
 • 1385
  مدرس بیمه های عمر پارسیان سال 92

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت بیمه

ابزار و نرم افزار

 • کلیه سیستم های صدور و پرداخت خسارت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت بیمه
https://.com