مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علمی کاربردی واحد جهاد دانشگاهی زنجان / معدل 16.93

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی جاوا
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی جاوا
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی جاوا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com