مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی پلیمر
  گرایش تکنولوژی علوم رنگ /دانشگاه ازاد اسلامی شیراز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  بیلان اب زاگرس
  مسئول دفتر/ منشی دفتر
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  مجتمع خليج فارس
  فروشنده
 • دی ۱۳۴۸ تا مرداد ۱۳۹۶
  شركت سبز
  مسئول دفتر/ منشي اداري و تلفني

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی هنری ورزشی اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com