مختصری از من

سخت کوش- صبور-

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت مشاوره بزرگ امید
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس ناظر معماری و عمران
 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  پیمانکاری ساختمان
  مهندسی عمران/ معماری/ پیمانکاری ساختمان
 • مهر ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰
  شرکت طراحی ومعماری فرابعد
  مهندسی عمران/ معماری/ انیماتور

دانش تخصصی

 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای کشور
 • Vray 3ds max
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای کشور
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای کشور
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای کشور
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای کشور
 • Vray 3ds max
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای کشور
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای کشور
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای کشور
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com