مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مهندسي برق
  گرایش الکترونيک /دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان / معدل 1356
 • 1384 تا 1387
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترونيک و ابزار دقيق /دانشگاه جامع علمي - کاربردي / معدل 1919
 • 1382 تا 1383
  دیپلم فني و حرفه اي
  گرایش ماشين هاي الکتريکي / معدل 16
 • 1381 تا 1382
  دیپلم علوم رياضي
  / معدل 1339

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  مؤسسه آموزش عالي عرفان کرمان
  مهندسی برق/ مسئول کارگاه ها
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کرمان
  مهندسی برق/ عضو
 • دی ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۴
  شرکت cpd
  مهندسی برق/ سرپرست تعميرات
 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  دانشکده فني چمران
  مهندسی برق/ مدرس
 • دی ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  پروژه هاي ساختماني ، تجاري و صنعتي شخصي
  مهندسی برق/ پيمانکار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391

افتخارات

 • 1382
  مقام دوم استاني در پنجمين مرحله مسابقات مهارت ملي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: تعميرکار ماشينهاي الکتريکي درجه2
 • مهندسی پرتوپزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه کنترل کيفي تجهيزات پرتو شناسي تشخيصي
 • فوریت های پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش احيائ همگاني و فوريت هاي پزشکي
 • نوآوری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشي خلاقيت ،نوآوري و کارآفريني

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  60% Complete
  عنوان مدرک: اتوکد الکتريکال

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: تعميرکار ماشينهاي الکتريکي درجه2
 • مهندسی پرتوپزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه کنترل کيفي تجهيزات پرتو شناسي تشخيصي
 • فوریت های پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش احيائ همگاني و فوريت هاي پزشکي
 • نوآوری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشي خلاقيت ،نوآوري و کارآفريني
https://.com