مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری

زبان

  • انگلیسی
    20% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com