مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  فوق دیپلم نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی دانشوران / معدل 14

دانش تخصصی

 • فتوشاپ فری هند کورل دراو
  80% Complete
  عنوان مدرک: فوق دیپلم نرم افزار

ابزار و نرم افزار

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فتوشاپ فری هند کورل دراو
  80% Complete
  عنوان مدرک: فوق دیپلم نرم افزار
https://.com