مختصری از من

گروه نقشه برداری سین در سه حوزه زیر آماده خدمت رسانی به شما هموطنان گرامی می باشد.
1- نقشه برداری پروژه‏های ساختمانی
2-نقشه برداری پروژه‏های عمرانی
3-نقشه برداری پروژه‏های معدنی
هدف ما رضایت شماست.

با آرزوی موفقیت

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد کارشناس ارشد مهندسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه تربیت مدرس تهران / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارزیابی کیفیت توده‏سنگ بخش زیرزمینی معدن انگوران با استفاده از تحلیلگر زمین-آماری در محیط GIS- (مقاله علمی پژوهشی-نشریه داده های مکانی دانشگاه خواجه نصیر تهران)
 • 1395
  پیش‏بینی رفتار خزشی سنگ نمک با استفاده از مدلسازی ﻓﺎزي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ (ANFIS- مقاله کنفرانس ملی دانشگاه کرمان
 • 1395
  پیش‏بینی فشار وارد بر سیستم نگهداری تونل‏ها با استفاده از GIS- مقاله کنفرانسی دانشگاه کرمان
 • 1394
  انتخاب روش مناسب پرکردن کارگاه استخراج بخش زیرزمینی معدن انگوران با استفاده از زمین‏آمار و GIS- پایان نامه کارشناسی ارشد
 • 1392
  محاسبه حجم عملیات خاکی در معادن روباز به کمک نرم افزار AutoCAD Civil3D- پروژه کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نقشه برداری پروژه‏های ساختمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعیین موقعیت ملک بر روی زمین پیاده کردن موقعیت و محل استقرار عرصه ملک بر روی نقشه کنترل ابعاد و حدود ملک مندرج در پروانه و انطباق با ابعاد زمین طراحی تسطیح یا گودبرداری تا کف پی ساختمان و کنترل رقوم زیر پی محاسبه حجم عملیات خاکبرداری کنترل محدوده گودبردار
 • نقشه برداری پروژه‏های عمرانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس‏های مختلف-تهیه و اجرای نقشه پروفیل طولی و عرضی پروژه‏های راهسازی-اجرا و کنترل نقاط زیر راه و رمپ(آکس‏ها) پس از طراحی-محاسبه حجم عملیات خاکی (کند و آکند) -تهیه نقشه تسطیح اراضی تهیه نقشه معابر و تقاطع‏های شهری-ن
 • نقشه برداری پروژه‏های معدنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تهیه نقشه معادن روباز-تهیه نقشه موقیت کارخانه فرآوری، سنگ شکن، دمپ باطله و ...-طراحی و اجرای پروفیل‏های طولی و عرضی رمپ‏های دسترسی-محاسبه ذخیره و حجم عملیات خاکی-اجرا و کنترل نقشه‏های انفجار-تهیه نقشه معادن زیرزمینی-تهیه نقشه کارگاه‏های اس

ابزار و نرم افزار

 • تصمیم گیری چند معیاره(Topside,And,Gama,...)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Suffer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SGeMS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Flac2D
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • DataMine Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ListDisk
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نقشه برداری پروژه‏های ساختمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعیین موقعیت ملک بر روی زمین پیاده کردن موقعیت و محل استقرار عرصه ملک بر روی نقشه کنترل ابعاد و حدود ملک مندرج در پروانه و انطباق با ابعاد زمین طراحی تسطیح یا گودبرداری تا کف پی ساختمان و کنترل رقوم زیر پی محاسبه حجم عملیات خاکبرداری کنترل محدوده گودبردار
 • نقشه برداری پروژه‏های عمرانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس‏های مختلف-تهیه و اجرای نقشه پروفیل طولی و عرضی پروژه‏های راهسازی-اجرا و کنترل نقاط زیر راه و رمپ(آکس‏ها) پس از طراحی-محاسبه حجم عملیات خاکی (کند و آکند) -تهیه نقشه تسطیح اراضی تهیه نقشه معابر و تقاطع‏های شهری-ن
 • نقشه برداری پروژه‏های معدنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تهیه نقشه معادن روباز-تهیه نقشه موقیت کارخانه فرآوری، سنگ شکن، دمپ باطله و ...-طراحی و اجرای پروفیل‏های طولی و عرضی رمپ‏های دسترسی-محاسبه ذخیره و حجم عملیات خاکی-اجرا و کنترل نقشه‏های انفجار-تهیه نقشه معادن زیرزمینی-تهیه نقشه کارگاه‏های اس
https://.com