مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1396
  کارشناسی حوزوی
  /دانشگاه حوزه دالمبلغین مرحوم فلسفی / معدل 18.32
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش گرایش کاربردی /دانشگاه دانشگاه غیرانتفاعی سهروردی قزوین / معدل 1479

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  - مدت پنج سال، سالی یک مقاله در موضوعات مختلف تاریخی و رجالی و.... داشتم. - این مقالات به جشنواره علامه حلی فرستاده شدند. - مدت یک سال تدریس در مدرسه دولتی در دروس عربی ،دینی و دفاعی داشتم. - مدت یک سال امام جماعت مدرسه دولتی رسالت داشتم. - در مدت یکسال بین هر نماز پاسخ به شبهات و بیان مسائل روز را برای دانش آموزان دبیرستانی بیان داشتم. - حداقل 10 سال سابقه عضویت فعال در بسیج شهری را دارم. - حضور در شامگاه های بسیج شهری. - مدت سه سال درعضویت فعال بسیج طلاب مشغول به فعالیت هستم (زیر نظر معاونت تهذیب حوزه) - مدت سه سال به صورت متناوب و 5 سال به صورت مقطعی حلقه صالحین بسیج را داشتم. - در حلقه صالحین به مباحث اعتقادی و احکام و اخلاقی پرداختم برای رده های سنی مختلف. - در دانشگاه مسئول فرهنگی دانشگاه بودم . - در نشریه با عنوان اعتصام مدیر مسئول بوده ام که نشریه داخلی دانشگاه بوده است. - در حوزه علمیه طراح، گزارش های تهذیبی حوزه و طراحی مناسبت های مختلف و حداقل بالای 20 شماره نشریه باعنوان کشکول ، بوده ام. - تدریس خصوصی درس عربی به مدت سه ماه داشته م. - درحوزه علمیه دوره تخصیصی تبلیغ با عنواین کلاسداری کودکان ،نوجوانان و جوانان بعلاوه 15 جز تفسیر قرآن کریم در زمینه تفسیری المیزان و نمونه را با نمرات خوب گذرانده ام. - تا الان تقریبا در فقه استدلالی آیت الله ایروانی ، تمام ابواب فقهی را بانضمام یک دوره اصول آیت الله سبحانی هم موجز و هم وسیط گذرانده ام.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • طراحی مجلات و نشریات و طراحی بنر با توجه به نرم افزارات فوتوشاپ و ایندیزاین
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ-ایندیزاین
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی مجلات و نشریات و طراحی بنر با توجه به نرم افزارات فوتوشاپ و ایندیزاین
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com