مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش MBA /دانشگاه غیرانتفاعی مهر البرز
 • 1384 تا 1390
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه سراسری اراک

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  بیمه پاسارگاد
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ معاون اداره نرم افزارهای غیر فنی

پروژه ها

 • 1395
  نرم افزار مدیریت منابع انسانی و احکام پرسنلی
  پیشنهاد دهنده و مجری
 • 1395
  نرم افزار حقوق و دستمزد شرکت بیمه پاسارگاد
  در حال انجام
 • 1394
  پرتال سازمانی ویژه همکاران شرکت بیمه پاسارگاد
  پیشنهاد دهنده و مجری
 • 1394
  نرم افزار تولید گزارش برای سازمان امور مالیاتی
  مجری
 • 1394
  نرم افزار مدیریت دارایی های شرکت بیمه پاسارگاد
  پیشنهاد دهنده و مجری
 • 1393
  سامانه متقاضیان همکاری در شرکت بیمه پاسارگاد
  پیشنهاد دهنده و مجری
 • 1393
  سامانه ثبت هزینه های شرکت بیمه پاسارگاد
  مجری
 • 1393
  سامانه استعلام خسارت بیمه های اتومبیل شرکت بیمه پاسارگاد
  مجری
 • 1392
  پیاده سازی وب سرویس استعلام پلاک ناجا
  مجری
 • 1392
  پیاده سازی وب سرویس استعلام سازمان ثبت احوال
  مجری
 • 1391
  پیاده سازی وب سرویس ارسال پیام کوتاه به مشتریان بیمه پاسارگاد
  پیشنهاد دهنده و اجرا کننده
 • 1391
  سامانه انتخاب و آمار ناهار شرکت بیمه پاسارگاد
  پیشنهاد ، طراحی و پیاده سازی

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • stimul soft/reporting
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WCF
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: TOEFL
دانش تخصصی
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • stimul soft/reporting
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WCF
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com