مختصری از من

بعنوان شخصی که علاقه زیادی به رشته زیست شناسی و ژنتیک و پژوهش در زمینه ی سلول های بنیادی دارم و انگیزه دارم تا تخصص خود را با تیم در حال توسعه ی شما به اشتراک بگذارم.چند ویژگی بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد روحیه تدریس و پژوهش در زمینه سلول های بنیادی ونانو به همراه سخت کوشی است. امید تا بتوانیم در کنار یکدیگر راه های جدید علمی و پژوهشی را بپیماییم.

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  وزارت آموزش و پرورش
  آموزگار و مدرس

  توضیحات: مدرس دوره های پژوهشی منطقه سرعین
  پژوهشگر برتر استان در سال 1392

پروژه ها

 • 1394
  بررسی رشد و تمایز سلول های بنیادی جدا شده از مغز استخوان به میوسیت بر روی داربست زیستی مشتق از مثانه
  پژوهشگر

  توضیحات: چکیده مقاله در همایش ملی بیوفیزیک شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
  چکیده مقاله در همایش بین المللی تمایز سلولی دانشگاه آزاد پرند

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زیست شناسی سلولی مولکولی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زیست شناسی سلولی مولکولی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com