مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1370 تا 1374
  کارشناسی الكترونيك
  گرایش ماشين آلات چاپ /دانشگاه علم و صنعت

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  ميسون تجارت تهران
  بازاریابی و فروش/ مدير فروش
 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۴
  سازمان چاپ انديشه برتر
  بازاریابی و فروش/ مدير سفارشات و توليد
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۹
  اكسپو كيش
  بازاریابی و فروش/ مدير فروش
 • فروردین ۱۳۷۴ تا اسفند ۱۳۸۴
  سازمان چاپ كاسپين
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مدير توليد
https://.com