مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی زمین شناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه دامغان / معدل 1559

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنری در زمینه نقاشی و کارهای دستی .
 • ورزشی در رشته تکواندو

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ازمایشگاه زمین شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه مقطع گیری

ابزار و نرم افزار

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ازمایشگاه زمین شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه مقطع گیری
https://.com