مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1392
  دیپلم متالورژي
  گرایش ريخته گري

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  موبايل بلور
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ ارائه خدمات مربوط به تلفن همراه
 • فروردین ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۵
  فروشگاه موبايل آذربايجان شعبه ٣
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ نرم افزار كار موبايل
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱
  فروشگاه موبايل صائب تبريزي
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ نرم افزار كار موبايل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تسلط كامل به كاپيوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط كامل به كاپيوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com