مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش ساخت وتولید /دانشگاه صنعتی ارومیه / معدل 17.15

ابزار و نرم افزار

 • salid works
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com