مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش اجرایی /دانشگاه پیام نور
 • 1386 تا 1389
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه سپاهان

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت ساختمانی ایستافر
  مهندسی برق/ مهندس برق
 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۰
  شرکت مشاور پلشیر
  مهندسی برق/ کمک ناظر برق

پروژه ها

 • 1393
  احداث اقامتگاه دایم بهره بردار میدان نفتی آذر
  مهندس ناظر برق

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • برق و الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • نظارت و اجرا
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Viewer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق و الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • نظارت و اجرا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com