مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد mba
  گرایش عمومی /دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • 1386 تا 1388
  کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
  /دانشگاه صنعتی تبریز

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  میزان گستر شریف بخش برنامه نویسی و تحلیل داده
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر داخلی و سرپرست بخش سرمایه های انسانی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  بهین نگاره گستر گیتی
  مسئول امور حقوقی و قراردادها
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  مدرسان شریف
  بازاریابی و فروش/ مسئول نمایندگی و مشاوره و فروش
 • فروردین ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۳
  نیکا اکسون
  مدیر فروش و بازاریابی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس دانشگاهی از ۸۸تا ۹۵

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Maple
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژی کسب و کار)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales(فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناس آموزش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistical analysis (تحلیل های آماری)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهینه سازی و تحقیق در عملیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com