مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش مکانیک خاک و پی (ژئوتکنیک) /دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) / معدل 17.25

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com