مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی نفت
    گرایش بدون گرایش /دانشگاه پردیس بین الملل تهران دانشگاه صنعتی شریف
https://.com