مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    فوق دیپلم مکانیک
    گرایش خودرو /دانشگاه خوارزمی شهرضا / معدل 16.27
https://.com