مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد الهیات
  گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی /دانشگاه الزهرا (س) تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۹۵
  تدریس خصوصی
  عربی و دروس فقهی و حقوقی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پذیرش در کنفرانس ملی دانشگاه آیت الله بروجردی پذیرش در کنفراس بین المللی حقوق تدریس خصوصی دروس فقهی و حقوقی

دانش تخصصی

 • در حیطه مباحث فقه و حقوق اسلامی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • در حیطه مباحث فقه و حقوق اسلامی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com