مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1392
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 12.75

پروژه ها

 • 1395
  پروژه مخرن اب 300متر مکعبی الغدیر دامغان
  مشاور امور اجرایی
 • 1394
  ساخت خیریه امنه و امین
  معاون کارگاه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ایتبس. سیف
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com