مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
  گرایش جامعه شناسی /دانشگاه تربیت معلم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  معلم نمونه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تدریس دروس فلسفه ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، تسهیل گری اجتماعی ، همکاری با امورمحیط زیست

دانش تخصصی

 • روانشناسی تربیتی
  40% Complete
  عنوان مدرک: جامعه شناسی
دانش تخصصی
 • روانشناسی تربیتی
  40% Complete
  عنوان مدرک: جامعه شناسی
https://.com