مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی
  گرایش فناوری مواد /دانشگاه آزاد سبزوار / معدل 14
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش علوم وصنایع غذایی /دانشگاه آزاد نیشابور / معدل 14
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم صنایع شیمی
  گرایش شیمی آرایشی بهداشتی /دانشگاه علمی کاربردی تربت جام / معدل 15.3

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت کشک ناودیس
  صنایع غذایی/ مسئول فنی -کنترل کیفی آزمایشگاه

  توضیحات: قراردادی -تمام وقت

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت بسته بندی خشکبار و حبوبات دانکو
  صنایع غذایی/ مسئول فنی کنترل کیفی آزمایشگاه

  توضیحات: قراردادی-تمام وقت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 2

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: level 5 جهاد دانشگاهی مشهد
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 2
https://.com