مختصری از من

• دار ای پروانه مسول فنی تولید چیپس ،مربا عسل
• دار ای گواهینامه و اتمام دوره های آموزشی و آزمایشگاهی} آنالیز -تولید -کنترل کیفیت {کلیه محصولات لبنی
• دار ای گواهینامه و اتمام دوره های آموزشی و آزمایشگاهی} آنالیز -تولید -کنترل کیفیت{انواع مرباجات وبسته
بندی عسل
• تدو ین استاندارد غلات حجیم شده در اداره کل استاندارد تهران
مهارتها:
• آشن ایی کامل) علمی وعملی( به کلیه آزمایشات میکربی و شیمیایی صنایع غذایی در کلیه گرایشها
HACCP-GMP-ISO9001- • آشن ایی کامل به 22000
(EXCEL-POWER POINT-ACCES- • آشن ایی کامل به کامپیوتر و نرم افزارهای مدیریتی و آماری
WORD ….)

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1384
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه ازاد اسلامی واحد بیرجند / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت کشت چین
  صنایع غذایی/ مدیر کنترل کیفیت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  اموزش تمام ازمایشات میکروبی صنعت غذا در موسسه پی ای پی اموزش تمامی اموزشهای ازمایشات میکروبی و شیمیایی صنعت روغن چیپس و مربا و عسل در موسسه استاندارد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اشنایی کامل جهت تولید چیپس سیب زمینی«انواع پلیت و اسنک طعم سازی و تولید انواع مرباجات (صفر تا صد)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اشنایی کامل جهت تولید چیپس سیب زمینی«انواع پلیت و اسنک طعم سازی و تولید انواع مرباجات (صفر تا صد)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com