مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1393
  کارشناسی روانشناسى
  گرایش عمومى /دانشگاه تهران مركز

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  ارتباطات گستر نشانه
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسول پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دفتر مشاوره روانشناسىى
 • كار در دفتر هواپيمايى
 • كارهاى دفترى و مسؤل پروژه
 • فعاليت با كودكان
https://.com