مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    کارشناسی مهندسی شیمی
    /دانشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1391
    انرژی هسته ای از ابتدا تا انتها

نقاط قوت رفتاری

  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com