مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم عمران
  گرایش ساختمان هاي بتني /دانشگاه آزاد واحد پرند

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  انتشارات خَيلي سبز(ناشر كتب آموزشي)
  بازاریابی و فروش/ كارشناس ارتباط و روابط عمومي
 • شهریور ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  دفتر روزنامه پيام گلستان
  مسئول دفتر/ دفتردار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  حدود ٣ سال به صورت خصوصي براي دبيرستاني ها و گاها به صورت جمعي(در مدارسِ ابتدائي)در ﺭﺷﺘﻪ رياضي تدريس كرده ام
https://.com