مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد آمار
  گرایش ریاضی /دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی آمار
  گرایش آمار /دانشگاه سیستان و بلوچستان

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت فراگام هامون
  کارآموز

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com