مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  دبستان دختران مهر
  مربی کامپیوتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک سازمان فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com