مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه پیام نور هشتگرد

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شهرداری ملارد
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فناوری اطلاعات

  توضیحات: ادمین برنامه حسابداری حسابرایان
  ادمین و پشتیبان برنامه مکاتبات اداری چارگون برای سازمان های زیر مجموعه شهرداری ملارد

https://.com