مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش جامدات /دانشگاه آزاد واحد اراک / معدل 13.3

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی صنعتی و علم نانو
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Ansys
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی صنعتی و علم نانو
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com