مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا هم اکنون
  کارشناسی کارشناسی رایانه
  گرایش سخت افزار /دانشگاه شمال / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانشگاه علوم پزشکی تهران
  سخت افزار و شبکه/ مسئول شبکه و سخت افزار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سخت افزار و شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: fce
دانش تخصصی
 • سخت افزار و شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com