مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه نیمه دولتی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۵
  شخصی
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  سابقه ی تدریس و اموزش برنامه ها عمرانی و همچنین انجام پروژه های عمرانی

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • land
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com