مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه پیام نور / معدل 13.8

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  آتش نشانی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس شبکه

  توضیحات: دریافت لوح تشکر بعنوان قدردانی از خدمات انجام داده شده توسط اینجانب در روز آتش نشان در سال های 1394 و 1395

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس دوره فناوری اطلاعات برای استخدامی های سال 1394 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تبریز

افتخارات

 • 1392
  دانشجوی نمونه دانشگاه پیام نور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تافل موسسه صبح انقلاب در سال 2010

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تافل
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تافل موسسه صبح انقلاب در سال 2010
https://.com