مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش اصلاح نباتات /دانشگاه شیراز / معدل 18
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت و اصلاح نباتات /دانشگاه شیراز / معدل 18

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مقاله علمی پژوهشی با عنوان انتقال ژن رمزکننده بتاگلوکرونیداز به گندم دوروم
 • 1393
  تدریس ژنتیک به عنوان کمک استاد
 • 1392
  تدریس طرح آزمایشات کشاورزی به عنوان کمک استاد
 • 1392
  تدریس ژنتیک به عنوان کمک استاد

پروژه ها

 • 1390
  بررسی میزان اطلاعات مردم شیراز در مورد محصولات تراریخته و میزان موافقت و مخالفت آنها با این محصولات
  مجری طرح

افتخارات

 • 1394
  کسب رتبه اول در دو مقطه کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • 1394
  مشمول مزایای بنیاد ملی نخبگان
 • 1394
  برگزیده نهایی در بخش نشریه ششمین جشنواره دانشگاهی حرکت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نویسندگی و مطبوعات
 • فعالیت های هنری (اوریگامی)
 • تدریس
 • فعایت های اجتماعی و خدماتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کشت باکتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج پلاسمید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انتقال ژن به باکتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج و تکثیر دی ان ای
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انتقال ژن به روش غیر مبتنی بر کشت بافت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ریز افزایی (کشت بافت)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SDS-PAGE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیوانفورماتیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پروش ریز جلبک ها
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Publisher
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ssas
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کشت باکتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج پلاسمید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انتقال ژن به باکتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج و تکثیر دی ان ای
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انتقال ژن به روش غیر مبتنی بر کشت بافت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ریز افزایی (کشت بافت)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SDS-PAGE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیوانفورماتیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پروش ریز جلبک ها
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com