مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1353 تا 1357
  دیپلم اقتصاد

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۸
  آلوارس
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ منشی
 • مهر ۱۳۶۳ تا شهریور ۱۳۸۵
  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
  مالی و حسابداری/ اپراتور - تایپیست - حسابدار - منشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی حمل و نقل
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزش توجیهی
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی حمل و نقل
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزش توجیهی
https://.com