مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش امنیت اطلاعات /دانشگاه جهاد دانشگاهی اهواز / معدل 15.35

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علمی-ستاره شناسی
 • ورزشی-کوهنوردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تجهیزات امنیتی سیسکو (ASA)
  100% Complete
  عنوان مدرک: network+,ccna,ccnp

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار شبکه و امنیت
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجهیزات امنیتی سیسکو (ASA)
  100% Complete
  عنوان مدرک: network+,ccna,ccnp
https://.com