مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  گیطی طب میهن
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ سرپرست IT
 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  نگین راه افروز
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر داخلی
 • مهر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  پارت فلات خاورمیانه
  هنر/طراحی/ سرپرست تبلیغات

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • امداد گر داوطلب حلال احمر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • جهاد دانشگاهی امیر کبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک: sql server
 • جهاد دانشگاهی امیر کبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • جهاد دانشگاهی امیر کبیر
  40% Complete
  عنوان مدرک: c++

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • جهاد دانشگاهی امیر کبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک: sql server
 • جهاد دانشگاهی امیر کبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • جهاد دانشگاهی امیر کبیر
  40% Complete
  عنوان مدرک: c++
https://.com