مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵
  ارا فرم
  مسئول دفتر/ کارمند دفتری
 • فروردین ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۰
  شرکت اترینا
  مسئول دفتر/ کارشناس فروش
 • مرداد ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۷
  آژانس هواپیمایی
  کانتر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • رفتار سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیق در عملیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رفتار سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیق در عملیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com