مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری شهرسازی
  گرایش طراحی شهری /دانشگاه علم وصنعت ایران
 • 1387 تا 1389
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش مدیریت اجرایی (EMBA) /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی
 • 1372 تا 1379
  کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 17.75

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۷۹ تا تیر ۱۳۸۱
  مهندسین مشاور آرمانشهر
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر پروژه و طراح

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Ielts
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: MSRT
https://.com